חברות הנדל"ן המובילות בתמ"א 38 -

דירוג
החברה
פרויקטים בתהליך
פרויקטים בביצוע
פרויקטים מאוכלסים
1
1
2
7
2
1
1
5
3
קבוצת איתן
0
2
4
4
רינובו בע"מ
0
3
2
5
קידר מבנים בע"מ
3
1
4
6
בוני בניין
1
2
2
7
אחים )כ.י.( - השקעות בנדל"ן בע"מ
0
2
2
8
בוני רעננה - התחדשות עירונית
4
1
1
עורכי דין מובילים
לכל עורכי הדין