חברות הנדל"ן המובילות בתמ"א 38 -

דירוג
החברה
פרויקטים בתהליך
פרויקטים בביצוע
פרויקטים מאוכלסים
1
1
6
2
2
גרופין בע"מ
3
2
5
3
התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן
1
2
5
4
0
2
0
5
החברה הישראלית להשבחת מבנים בע"מ
0
2
0
עורכי דין מובילים
לכל עורכי הדין