חברות הנדל"ן המובילות בתמ"א 38 -

דירוג
החברה
פרויקטים בתהליך
פרויקטים בביצוע
פרויקטים מאוכלסים
1
צ.פ ייזום ובנייה
6
2
0
2
0
0
3
3
0
0
3
4
שינבר וקבוצת חכשורי
0
0
2
5
נטעים
0
1
1
עורכי דין מובילים
לכל עורכי הדין